SAVIEZ-VOUS QUE… WIST U DAT:

  • Men zegt niet snel je en jij, maar blijft vaak een hele lange tijd u zeggen. Op de werkvloer spreek je iemand met zijn/haar voornaam aan maar blijf je de persoon met u aanspreken: Bonjour Patrick, vous allez bien?
  • De Fransen stellen zich voor door elkaar 2 (of 3 of 4 afhankelijk van de streek) kussen te geven en dan zeggen ze pas hun naam. Een zakenrelatie die je voor het eerst ontmoet geef je gewoon een hand en dan zeg je je naam.
  • Als een Fransman thuis de telefoon opneemt of op kantoor voor de interne lijnen zegt hij “allo” of “oui allo”. Ze gaan er van uit dat degene die belt weet naar wie hij/zij belt, dus hoef je alleen “allo” te zeggen.
  • Eigenlijk betekent “on” men maar “on” wordt in de spreektaal gebruikt om we/wij te zeggen. Steeds vaker zeggen de Fransen “on” in plaats van “nous”: on y va ; on fait quoi ce soir ? ; qu’est-ce qu’on mange ?